Metodická príručka k Super Bee 1

Na 64 stranách nájdete:

  • Ako je rozdelená učebnica a pracovný zošit
  • Detailný postup ako zvládnuť jednotlivé hodiny
  • Námety na hry
  • Prepis jednotlivých trakov
  • Správne odpovede k cvičeniam z učebnice aj pracovného zošita